Yükleniyor...
İçeriğe atla

Türkiye'de e-Ticaret Tarihçesi 

Türkiye'de e-Ticaretin Tarihçesi

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (BTS) Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilerek 6 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Bahse konu Strateji’nin 53 no’lu eylemi ile “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanması görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu çerçevede, e-ticaretin önemli bir ihracat kanalı haline gelmesi amacıyla, yerli e-ticaret şirketlerinin yurtdışına açılımı stratejik bir yaklaşım dâhilinde teşvik edilmesi ve e-ticaretin bir ihracat kanalı haline getirilmesi hedefleri ile e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) hazırlanmış ve 6 Şubat 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020), 7 hedef 23 eylemden oluşmaktadır.