Yükleniyor...
İçeriğe atla
Bloglarda Ara:

Ekonomi Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve

davranış bilimlerinin temellerinden, davranışsal kamu politikalarının Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalarına,

Ekonomi Bakanlığının bugüne kadar yürüttüğü çalışmalardan önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalara

kadar tüm bilgileri bulabileceğiniz "Senin Kararın! (mı?) kitabına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Yayımlama: 22.06.2018 11:31:00 (TSİ) 

25 – 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.

Yayımlama: 20.06.2018 10:59:00 (TSİ) 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit edilmektedir.

 

Anketler sonucunda elde edilen veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak yayımlanmakta, ayrıca uluslararası yükümlülükler doğrultusunda UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara raporlanmaktadır.

 

Diğer taraftan, doğrudan ve dolaylı tüm yurtdışı yatırımların adres ve iletişim bilgileri, sektörleri, nitelikleri, ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veriseti, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2017 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak hazırlanan “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2018”, 27 Nisan – 22 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

 

Bakanlık tarafından oluşturulan online sistem üzerinden gerçekleştirilen Anket sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 119 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 38 milyar dolar olarak tespit edilmiştir.

 

Anket çalışması sonucunda ayrıca, yurtdışı yatırımlarda 155.300’ü yabancı toplam 172.938 istihdam sağlandığı, yurtdışı yatırımların Türkiye’den yaptıkları ithalatın 6,3 milyar dolar, Türkiye’ye yaptıkları ihracatın 5,1 milyar dolar olduğu, sözkonusu yatırımların toplam cirolarının ise 55,6 milyar dolara ulaştığı belirlenmiştir.

 

Bakanlığımız tarafından tespit edilen sözkonusu veriler, TCMB tarafından 19 Haziran 2018 Salı günü saat 10:00’da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak açıklanmıştır.

 

Anket sonuçlarına Ekonomi Bakanlığı web sitesinden; Yatırım > Yurtdışına Yatırım bölümünden ulaşılması mümkündür.

Yayımlama: 19.06.2018 11:19:00 (TSİ) 

İşlemlerin düzgün ve hızlı yapılabilmesi maksadıyla, kep ve kargo ile yapacağınız müracaatlarda konu ve ilgili birim belirtilen üst yazı ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Yayımlama: 01.06.2018 09:42:00 (TSİ) 

Bakanlığımıza Sözleşmeli Bilişim Personeli alınması amacıyla 27-28/02/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü-uygulamalı Sözleşmeli Bilişim Personeli mülakat sınav sonuçları belirlenmiş olup, sonuçlara ulaşmak için linke tıklayınız.

Sınavı kazanan adaylara 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaatta bulunacaklardır.

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Önemle Duyurulur.

Yayımlama: 30.05.2018 11:02:00 (TSİ) 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından 23 Mart 2018 tarihinde “ ulusal güvenlik” gerekçesiyle “Section 232” kapsamında demir-çelik ithalatında %25, alüminyum ithalatında %10 oranında gümrük vergisi uygulamaya koyulmuştur.

Söz konusu gümrük vergisi uygulamasına karşılık olarak ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi uyarınca istişare talebinde bulunmuş ancak ABD tarafı söz konusu önlemin “Section 232” kapsamında alındığı gerekçesiyle bir korunma önlemi olmadığından bahisle istişare talebimize olumsuz yanıt vermiştir.

Bunun üzerine ülkemiz 22 Mayıs 2018 tarihinde DTÖ Mal Ticareti Konseyi’ne yaptığı bildirimde, GATT ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşmasından kaynaklanan hukuksal haklarını kullanarak ABD’nin ülkemize karşı aldığı önlemlere eşdeğer olacak şekilde 22 ürün grubunda ek gümrük vergisi uygulayacağını belirtmiştir.

2017 yılında ABD’ye demir-çelik ve alüminyum ihracatımız 1,1 milyar dolar olup ABD’nin ek gümrük vergisi uygulamasının etkisi 266,5 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. 

Söz konusu bildirimin Gayri Resmi Türkçe tercümesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

DTÖ'ye yapılan karşı önlem bildiriminin orijinal haline bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yayımlama: 24.05.2018 07:14:00 (TSİ) 

Bakanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, 2-3 Nisan 2018 tarihlerinde, Ankara JW Marriot Otel’de “Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin uluslararası fuarcılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek olan Çalıştaya ülkemizin muhtelif kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, belediyelerden, odalardan ve sektördeki firmalardan 150’nin üzerinde yetkili katılım sağlayacaktır.

Çalıştay sonucunda elde edilecek çıktılar çerçevesinde fuarcılık sektörümüzün uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, ülkemizin küresel bir fuar merkezine dönüşmesi ve sektörün ülke ekonomisine katkısının en üst seviyeye çıkarılması doğrultusunda bir yol haritası belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayımlama: 30.03.2018 08:25:00 (TSİ) 

Sözlü Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ UYARI: Adayların sınav sonucunun başarılı olması kesin olarak atanmaya hak kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Atamalara ilişkin nihai değerlendirme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümleri çerçevesinde anılan Kanun’un 98 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla yapılacaktır.

Yayımlama: 29.03.2018 05:26:00 (TSİ) 

Bakanlığımızda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru için tıklayınız.

Yayımlama: 13.03.2018 10:55:00 (TSİ) 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için sözlü-uygulamalı mülakat sınavı 27-28 Şubat 2018 tarihlerinde Bakanlığımız ana hizmet binasının 26. katında bulunan Eğitim Salonunda gerçekleştirilecektir. 

Sınava katılacak adayların sınav günü en geç saat 10.00’da belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmekte olup, geç gelen adaylar hiçbir şekilde sınava alınmayacaklardır. 

Adaylar mülakat sınavına gelirken yanlarında kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi katılımcıların e-posta adreslerine iletilecektir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Ekonomi Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yayımlama: 09.02.2018 11:01:00 (TSİ) 

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)  ile ilgili 31/1/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 6 Şubat 2018 tarih ve 30324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Görmek için tıklayınız.

Yayımlama: 06.02.2018 10:59:00 (TSİ) 

29 Ocak -2 Şubat 2018 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.

Yayımlama: 24.01.2018 11:39:00 (TSİ) 

 

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019) Yüksek Planlama Kurulu’nun 29/12/2017 tarih ve 2017/54 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Eylem planını görmek için tıklayınız. 

 

 

Yayımlama: 10.01.2018 03:46:00 (TSİ) 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız. 


Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvurusu İçin Tıklayınız.

Yayımlama: 14.12.2017 11:25:00 (TSİ) 

Lusaka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Malavi Doğal Kaynaklar, Enerji ve Madencilik Bakanlığı referansıyla Lusaka Ticaret Müşavirliğimizle irtibata geçen Malavili bir danışmanlık firmasından intikal eden ihale belgesinde; Malavi Enerji Düzenleme Kuruluşu tarafından düzenlenen bir ihalede toplam 1582 adet “sabit elektronik yakıt sensörü” alımı yapılacağı ve bu alım için gerekli bütçenin mevcut olduğu belirtilmektedir.

 

İhaleye son katılım tarihi 30 Kasım 2017 olarak belirtilmektedir. İhale hakkında detaylı bilgi ve destek için, ihaleyi Lusaka Ticaret Müşavirliğimize bildiren Sn. Rose Mtisunge Chapola (rmchapola@googlemail.com; Cep: + 265 996 196 142; + 44 795 6877 232; Afro Trade Services and Energy Limited, CEO) ile de irtibata geçilmesinde fayda görülmektedir.

Yayımlama: 27.11.2017 03:11:00 (TSİ) 

7 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi gerçekleştirilecektir. 

Kongrede sanayinin geleceği, kaynak verimliliği potansiyeli, akıllı tarım uygulamaları, mikro veriler ışığında firma dinamikleri, firma düzeyinde verimlilik artışının kaynakları, işgücünün geleceği gibi konu başlıklarında güncel çalışma bulguları, görüşler ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır. 

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi ücretsizdir ve ön kayıt gerektirmeksizin genel katılıma açıktır. 

Bahse konu Kongreye ilişkin Program ve diğer ayrıntılı bilgiler için lütfen tıklayınız

Yayımlama: 20.11.2017 02:06:00 (TSİ) 

Bakanlığımız tarafından “Ticaret Politikası Savunma Araçları” çerçevesinde hâlihazırda yürürlükte olan “Korunma Önlemi” veya “ Dampinge/Sübvansiyona Karşı Önlem”lerin yerli üreticilerimiz üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

 

Söz konusu “Damping ve Korunma Önlemleri Değerlendirme Anketi”ne ve detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yayımlama: 11.08.2017 03:28:00 (TSİ) 

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na ulaşmak için tıklayınız

Yayımlama: 31.07.2017 08:26:00 (TSİ) 

Şartname için tıklayınız.

Teklif Mektubu için tıklayınız.

Yetki Belgesi için tıklayınız.

Personel Sayıları ve Ödemeler Tablosu için tıklayınız.

 

Yayımlama: 23.06.2017 10:38:00 (TSİ) 
03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek olan Bilgilendirme Seminerine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini görmek için tıklayınız.
Yayımlama: 21.06.2017 11:17:00 (TSİ) 
Sayfa 1 / 4ÖncekiSonraki