Yükleniyor...
İçeriğe atla
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

Yayımlama: 17.02.2015 04:23:00 (TSİ)

Ekonomi bakanlığı’nca yürütülecek olan, para-kredi ve koordinasyon kurulu’nun “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 sayılı Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni karar ile teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında üstlendiği projeler için verilen azami destek, proje başına 300 bin dolardan 1 milyon dolara yükseltildi.

Yeni tebliğle; teknik müşavirlik firmalarına sağlanan proje, yurtdışı ofis, yurtdışı reklam-tanıtım-pazarlama, fuar katılım ve pazar araştırması desteklerinin yanı sıra yazılım, mesleki sorumluluk sigortası ve uluslararası mesleki yarışmalara katılım için yapılan harcamalar da destek kapsamına alındı.

Teknik müşavirlik sektörünün etkin bir şekilde desteklenerek yurt dışında rekabet gücünün arttırılması amacını taşıyan “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar” revize edildi.

Ülkemizin yetişmiş insan gücü, teknik birikimi, iş deneyimi ve disiplini, coğrafi konumu, siyasi ve kültürel yakınlık gibi avantajları ile yurt dışında çok daha büyük başarıların altına imza atma potansiyeli olan teknik müşavirlik sektörümüzün yurt dışına açılması kapsamında, firmaların yurt dışındaki faaliyetlerine yönelik destek programı 2004 yılında başlatılmıştı. Son olarak, Haziran 2012’de 2012/5 sayılı Karar kapsamında değişiklikler yapılarak başvuru süreci firmalar için kolaylaştırılmış ve destek kalemleri genişletilmişti.

2012/5 sayılı Karar’ın yayımı sonrasında; Ekonomi Bakanlığınca teknik müşavirlik firmalarına ve teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyette bulunan sektör kuruluşlarına toplam 5,6 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı.

Ayrıca, destek programı kapsamında, baraj, elektrik santrali, otoyol, demiryolu, liman, raylı sistem gibi büyük çaplı 86 projede teknik müşavirlik firmalarına 24 milyon dolar destek garantisi verildi. Destek garantisi verilen projeler arasında açıklanan 11 proje Türk teknik müşavirlik firmaları tarafından kazanıldı. Kazanılan projeler için Karar’da öngörülen destekler firmalara ödenmeye devam ediliyor.

Destek programının hedefi 2023 yılına kadar sektörün dünya çapında tanınan teknik müşavirlik firmaları çıkarmasıdır.

Diğer taraftan, firmalarımızın yurtdışı ülkelerde kazandığı projelerin, müteahhitlik projelerine dönüşmesi sonrasında ülkemiz müteahhitlik firmalarınca üstlenilmesine katkıda bulunduğu, ayrıca inşaat malzemeleri ihracatına da doğrudan ivme kazandırdığı bilinmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 sayılı Karar yayımlanmış, anılan Karar ile belirli kalemlerde destek oranları arttırılmış ve yeni destek kalemleri ilave edilmiştir.

Yeni Kararla yapılan değişiklik ile;

  •  Firmaların yurtdışında üstlendiği her bir proje için sağlanan azami destek 300,000 ABD dolarından 1 milyon ABD dolarına yükseltilmiştir. 
  • Yurtdışı Ofis desteğinde azami 5 olarak belirlenmiş bulunan desteklenen ofis sayısı 7’ye, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmıştır.
  •  Reklam, pazarlama ve tanıtım desteğinde 75 bin dolar olan azami destek miktarı 100 bin dolara yükseltilmiş, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış, ayrıca, tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetleri de destek kapsamına alınmıştır.

 Ayrıca yapılan değişiklikle Karara yeni destekler ilave edilmiştir. Buna göre;

  •  Yurtdışında proje üstlenen teknik müşavirlik firmalarının yazılım harcamaları için yılda azami 50 bin dolara kadar
  •  Firmaların yurtdışı projeleri için gerçekleştirdiği mesleki sorumluluk sigortası harcamaları için yılda azami 50 bin dolara kadar
  •  Uluslararası mesleki yarışmalara katılım harcamaları için organizasyon başına azami 10 bin dolara kadar

 destek verilebilecektir.

2014/10 sayılı Karar kapsamında sağlanacak teşvikler firmalarımızın yurtdışına açılımına ve yeni projeler üstlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 sayılı Karar